Instal·lacions

Instal·lacions

Molt prop de la ciutat de Barcelona, comptem amb instal·lacions i equips en els quals invertim constantment i que ocupen una superfície aproximada de 5.000 m², la nostra empresa agrupa, els magatzems, planta de fabricació, dues plantes d’envasament, laboratoris i oficines.

Laboratori

El departament tècnic de Proquimia CosmeticsS.A està format per Direcció Tècnica, Qualitat (Control, Gestió i Medi Ambient) i I+D.

Format per personal altament qualificat, dissenya productes sobre la base de les necessitats detectades en el mercat i en funció de la demanda dels seus clients. Aquest procés contempla totes les etapes que condueixen al llançament d’un producte amb totes les garanties de qualitat exigides i assegurant que el producte desenvolupat compleix amb el Reglament en vigor.
Desenvolupa formulacions sobre brífing específic del client: posa a la disposició dels seus clients la seva competència, experiència i saber fer treballant braç a braç des de la idea fins al llançament del producte en el mercat. Col·labora en la selecció de l’envàs, disseny i embalatge del producte.

El desenvolupament de la fórmula comença amb la cerca de la textura desitjada i segueix amb els diversos paràmetres tècnics a seguir. Es realitzen estudis d’estabilitat i compatibilitat
.
Proquimia elabora juntament amb el client el dossier tècnic del producte assessorant el client a cada moment. Realitzem el Control Físic-Químic i Microbiològic del producte.

El Departament de Qualitat:

Assegura que tots els productes que es produeixen en Proquimia Cosmetics compleixen amb les especificacions establertes per Desenvolupament i pel client.

Assegura que tots els equips d’inspecció, mesurament i assaig compleixin amb els requisits definits en el pla de calibratge.

Efectua el procés , anàlisi i millora dels resultats i dades de la qualitat.

Analitza els costos de no Qualitat produïts i defineix amb la resta de les àrees, les accions correctores i preventives precises per a corregir les no conformitats detectades i preveure les possibles desviacions futures.

Periòdicament el departament tècnic realitza formació perquè tot el personal s’impliqui en la Qualitat dels productes que fabriquem i envasem.

laboratories-01

Fabricació

Sala de fabricació amb Classificació D

Sala de pesades amb Classificació C

La sala de fabricació disposa de 3 reactors proveïts de turbo hèlix , vuit i sistema de calefacció per a la fabricació d’emulsions, gels, locions.. per a grandàries des de 150 a 1500 litres.

La instal·lació està preparada per a la desinfecció per vapor que per procediment realitzem de manera periòdica i sempre prèvia a la fabricació de productes amb % elevat d’ingredients de orígen natural.

En 2019 s’ha completat l’ampliació de la sala, amb la instal·lació d’una sala de pesades amb l’última tecnologia en digitalització. Disposem de pantalles tàctils i control de pesada per codi de barres.

S’han instal·lat nous SAS per a l’entrada de Matèries primeres i sortida de producte fabricat, i SAS de personal.

També disposa de dipòsits per a fabricació en fred, des de 500 a 3000 litres.

A més, per a la producció de perfums , s’han instal·lat sistemes d’extracció i una sala de filtració en fred amb agitació i sistema de recirculació.

Envasament

Separem les àrees d’envasament en zona primària (sala blanca) i zona secundària. Dissenyem les sales per a complir les GMP i disposem de les següents sales d’envasament:

Sala núm. 1: disposa de 4 línies d’envasament per a l’ompliment d’ampolles des de grandària mostra a grandària familiar.

Línies automàtiques per a l’ompliment i tancat de pots, per termo segellat, i termo inducció. Airless, Roll on, aerosols sense gas, envasat en calent,..

Línia per a l’ompliment de Perfums i productes que requereixen sistema d’extracció d’aire

Sala Nº 2: Sala amb una línia molt versàtil que permet envasar diferents formats d’envàs i una línia automàtica per a sèries llargues de productes líquids i semi sòlids. Línia per a l’ompliment especial d’esferes i microesferes dins del cosmètic.

Sala núm. 3: Envasat de tubs. Disposem de dos tipus de màquina, una d’elles permet tancar tubs per aire calent. Podem envasar tubs amb decoració fotogràfica.

Sala núm. 4 : Sala per a l’envasament d’ambientadors i productes d’higiene industrial, situada en instal·lació separada de la zona productiva de cosmètica.

En totes les sales es realitza desinfecció per vapor de manera periòdica i sempre prèvia a l’envasament de productes amb % elevat d’ingredients de orígen natural.

Magatzem

Més de 4.000 m² de magatzems amb separació d’àrees segons el producte emmagatzemat. Disposem d’un magatzem per a material d’embalatge secundari, un altre magatzem per a material d’embalatge primari, zona de magatzematge de matèries primeres, material semi-elaborat i producte acabat pendent d’expedició.

Vols rebre continguts exclusius?

En registrar-te rebràs notícies i informació relacionada amb Proquimia Cosmetics


No enviarem spam i mantindrem la teva adreça segura.